Arvutid, küberruum ja tehismõistus(2018)

Arvutid, küberruum ja tehismõistus(2018)(195lk)

Autor: Enn Tõugu

tõugu_kaas_selg 21.indd

Tutvustus

Raamat tutvustab arvutite ja nendel põhineva infotehnoloogia tormilist arengut esimestest arvutitest alates, eeldamata matemaatilisi või tehnilisi eelteadmisi. Tõsi küll, raamatu alguses selgitatakse andmetena esitatud programmi imepärast muutumist arvutile arusaadvaks ja tema poolt täidetavaks algoritmiks, kuid see on arvuti toimimise põhitõde, millel põhineb nii arusaamine sündmustest, mis toimuvad internetis tekkinud küberruumis, kui ka ennustamine, kas ja kuidas võivad arvutid muutuda inimesest targemaks.

Me oleme just praegu toimuva infotehnoloogilise revolutsiooni tunnistajad. Me ei tea, kuhu tehnikas ja ühiskonnas toimuvad muutused välja viivad. Igatahes pole infotehnoloogia põhjustatud suured ümberkorraldused ühiskonnas veel lõppenud. Nendega arvestamiseks on igaühel kasulik püüda teatud määral mõista muutuste tagapõhja kas või kõige üldisemal tasemel. Selles püüabki käesolev raamat lugejat aidata.

Enn Tõugu on sündinud Tallinnas 1935. aastal. Ta on Eesti vanema põlvkonna arvutiteadlane, akadeemik, emeriitprofessor, kes on üle neljakümne aasta olnud seotud Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudiga. Ta on töötanud kaheksa aastat Rootsi Kuninglikus Tehnikaülikoolis professorina ning olnud korduvalt külalisteadur Stanfordi Ülikoolis USAs. Tema töid arvutite tarkvara, tehisintellekti ja küberkaitse alal on ilmunud eesti, vene, inglise ja poola keeles.

 

Põnev erialane lugemine oli. Ma arvan, et selle raamatu lugemist ma ei kahetse, nagu ükskord kui ma arvutitega seotud raamatut lugesin ja siis pettusin. Seekord oli väga põneva raamatuga, mis siis et tegu polnud ilukirjandusega. Igatahes autor kirjutas nii, et ma ei suutnud lugemist lõpetada ja tahtsin igakorraga teada järjest rohkem ja rohkem. Mis siis, et lugesin arvutitest. Tehismõistuse osa oli veel kõige põnevam. Muidugi soovitan seda raamatut kõigile, kes sellel erialal töötavad või seda veel õpivad.